Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op (gebruik van) deze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de inhoud van alle webpagina’s van de BAASStichting is de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De BAASStichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website is vertrouwelijk, en wordt vrijgesteld van openbaarmaking krachtens de toepasselijke wetgeving. Zij is uitsluitend bestemd voor de entiteit met wie de BAASStichting een contract heeft voor de doeleinden zoals vastgelegd in dit contract. Gebruik van de informatie weergegeven op deze website is voor de aangewezen ontvanger. Eventuele verspreiding, distributie of het kopiëren van dit materiaal door een andere entiteit dan de aangewezen begunstigde is ten strengste verboden. Als u toegang krijgt tot informatie die niet voor u is bestemd, neem dan onmiddellijk contact op met de BAASStichting.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de BAASStichting of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de BAASStichting. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de BAASStichting.