Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over onze zorgverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met Dulcia Evers, te bereiken onder nummer 06 471 039 64, zij is onze klachtenfunctionaris.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door Dulcia, dan kunt u uw vraag of klacht ook voorleggen aan Klachtenportaal Zorg, waarbij wij zijn aangesloten. Zij zijn te bereiken op mailadres info@klachtenportaal.nl.

Reglementen:

De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn op iedere aangesloten zorgaanbieder en zorgverlener van toepassing. De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn gedeponeerd bij de KvK.
Algemene Voorwaarden KPZ

Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is op iedere aangesloten zorgaanbieder bij KPZ van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt.
Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt. Een geschil indienen kan bij de Geschillencommissie KPZ vallend onder de Stichting Geschilleninstantie KPZ www.geschillencommissiekpz.nl
Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZ

Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet.
Klachtenreglement KPZ Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Klachtenreglement KPZ WMO

Privacyreglement KPZ
Privacyreglement Klachtenportaal Zorg B.V.

Certificaat Privacy Zeker
Certificaat Privacy Zeker