Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over onze zorgverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met Dulcia Evers, te bereiken onder nummer 06 471 039 64, zij is onze klachtenfunctionaris.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door Dulcia, dan kunt u uw vraag of klacht ook voorleggen aan Klachtenportaal Zorg, waarbij wij zijn aangesloten. Zij zijn te bereiken op mailadres info@klachtenportaal.nl.