• Organisatie

Maarten Schepers

senior sociotherapeut | begeleider BAASS


Ik geloof dat wanneer je als mens ruimte krijgt, dat er ruimte ontstaat voor eigenheid, autonomie en kwaliteit. En, dat wanneer je deelt dat je (be)grip krijgt. 

Deze visie is geïntegreerd in de wijze waarop ik training en begeleiding vormgeef.

Samen met Elroy Lemmens verzorg ik op dit moment namens BAASS een training voor Springplank040. Dit is een training die als doel heeft om individuele kwaliteiten en aandachtspunten van deelnemers scherp op de kaart te zetten. Leuk om te doen en prettig om te merken dat het nut heeft!

In het trainen en begeleiden van diverse doelgroepen heb ik ervaring opgedaan in exemplarisch-, waarderend en ervaringsgericht leren en werken. Het interactief werken met uiteenlopende groepen stelt me, met het oog op zowel het individu als de groep, in staat om snel te schakelen en te anticiperen. Ervaring deed ik op als sociotherapeut in de forensische psychiatrie, als trainer, docent en begeleider.

Sinds 3 jaar werk ik als zelfstandig ondernemer, dit doe ik onder de naam ‘Care Venture’.

Onder deze vlag heb ik een training ontwikkeld, ‘Meester in Verandering’. 

Deze training leert hoe -vanuit eigen kracht- om te gaan met veranderingsprocessen. www.meesterinverandering.nl

Vanaf de start van BAASS ben ik betrokken geweest, in eerste instantie als begeleider, tegenwoordig als trainer. Ik vind het een prachtig initiatief en geloof dat BAASS, op hun ruime locatie met volop mogelijkheden, prachtige zaken te bieden heeft en goed in staat is om mensen in hun kracht te zetten.